Integritetspolicy för D'serva Handelsbolag

 

För D'serva HB, org.nr 969793-4512 är personlig integritet väldigt viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd och att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I denna policy förklarar vi hur www.dserva.se samlar in och använder personuppgifter när du e-handlar hos oss eller när du besöker oss på vår webbplats www.dserva.se. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner i denna integritetspolicy.

 

Personuppgiftsansvarig

 

D'serva är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner i denna integritetspolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig

D'serva behandlar personuppgifter som lämnats av dig när du skapar ett användarkonto och handlar i vår e-handel på www.dserva.se.

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, e-postadress, telefon nummer, leveransadress, samt kredit- och betalkorts data.

Vi behandlar även personuppgifter som kommer oss tillhanda när du e-handlar hos oss. Det kan vara allt från köpta artiklar, betalsätt till datum och belopp. Vi samlar även in information om din besökshistorik.

Vår användning av dina personuppgifter:

 

Vi på D'serva använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna ge dig en bra service. Nedan kan du följa i vilka syften vi har användning utav dina personuppgifter:

 

 • Vi ska kunna leverera varorna till rätt person och plats.

 • För att kunna administrera ditt användarkonto.

 • För att kunna ge en personligt anpassad upplevelse av vår tjänst.

 • För att marknadsföra våra samt tredje parters produkter och tjänster.

 • För att du som kund ska kunna delta i tävlingar och event.

 • För att vi ska kunna utvärdera samt utveckla vårt system samt tjänst.

 • Förebygga, förhindra och utreda eventuella brott som är kopplat till våra tjänster.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad hos D'serva har du enligt lag rätt att utöva ett antal rättigheter. Du har som medlem rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig utav dina rättigheter. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner i denna integritetspolicy.

D'serva är skyldiga att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom 30 dagar från att du hörde av dig. Om det kommit flera begäran eller om din begäran är komplicerad har vi rätt att förlänga med 60 dagar. Vi är skyldiga att inom 30 dagar meddela varför inte kan göra det du vill att vi ska göra.

Rätt till tillgång

 

Vi på D'serva är öppna med dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har du rätt att få en insyn om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vid begäran få tillgång till dina uppgifter.

 

Om vi på D'serva får en begäran om tillgång besvarar vi dig inom 30 dagar. Vi kan även komma att fråga ytterligare frågor för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ komplettera, rätta samt radera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga.

Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • Personuppgifterna inte längre behövs för de ändamålen de har samlats in för.

 • Vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt.

 • Vi använder dina uppgifter med stöd och du återkallar det.

 • Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål.

 • Du invänder dig mot vår användning utav dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi anser att dina intressen och rättigheter väger tyngre än våra.

 

Om det finns krav i lagen eller andra starka skäll som gör att vi inte omedelbart kan radera dina uppgifter. Kommer vi sluta använda dina personuppgifter.

Rätt till begränsning:

 

Du har rätt få dina personuppgifter begränsade om

 

 • Du anser att uppgifterna vi har om dig är felaktiga och du har begärt rättelse, vi begränsar då uppgifterna under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet.

 • Behandlingen är olagligt och du vill inte att personuppgifterna raderas och du begär istället en begränsning av D'servas användning.

 • Vi på D'serva inte längre behöver personuppgifterna för våra syften men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 • I väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina som medlem.

 • Du har invänt mot en intresse avvägning av berättigat intresse som vi har angett för ett ändamål.s

 

Om behandlingen har begränsats enligt någon av ovanstående situationer får vi enbart utöver lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke.

 

 

Din rätt att invända mot användning

 

Du som medlem har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot användningen kommer vi endast fortsätta om våra skäl till att fortsätta väger tyngre än dina intressen.

 

Du har rätt att invända mot att vi på D'serva använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du kan alltid hör av dig till oss. När vi mottagit invändning kommer vi inte längre att använda dina personuppgifter i detta marknadsföringssyfte.

 

Rätt till dataportabilitet

 

Du har rätt att ta del utav dina personuppgifter på ett strukturerat sätt och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). Det innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter som du matat in för att skapa ett användarkonto hos oss. En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och det är tekniskt möjligt.

 

Klagomål till tillsynsmyndighet

 

Om du anser att vi på D'serva behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

 

Vi skyddar dina personuppgifter

 

Det är väldigt viktigt för oss på D'serva att våra medlemmar känner sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss. Om vi ser att någon säkerhetsrisk som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett negativt sätt så som exempelvis risk för bedrägerier eller identitetsstöld kommer vi att höra av oss till dig och försöka hjälpa dig att åtgärda det.

Cookies

 

Vår webbplats D'serva använder cookies, små text filer som lagras i din webbläsare på den enhet du använder vid besök. Cookies möjliggöra då bland annat att du inte behöver logga in varje gång du besöker oss.

 

Vi på D'serva kommer hela tiden sträva efter att förbättra upplevelsen för dig som kund. Vi kommer därför att använda cookies för övergripande analytisk information och för att kunna utvecklas och anpassa tjänsten efter besökarnas behov. Genom att använda oss utav cookies kan vi förstå hur besökare använder D'serva och på så sätt kan vi anpassa webbplatsen efter det.

 

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker webbplatsen, men försvinner när du stänger din webbläsare.

 

Vi använder oss utav:

 

 • Förstaparts cookie: Det är en cookie där cookien har samma domännamns avsändare som webbplatsen, det vill säga att cookien sätts av webbplatsen som användaren besöker.

 •  Persistent cookies är cookies som är kvar på din dator tills du väljer att ta bort dem eller de går ut.

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din enhet eller webbläsare.

 • Tredjepartscookies- Vi använder även av tredjepartscookies. Dessa cookies regleras av de respektive webbplatserna och är inte kontrollerade av oss. Vissa av dessa kan stängas av i webbläsarens inställningarna medan andra endast kan stängas av på respektive webbplats enligt de instruktioner som ges där

 • -Google Analytics – används för att generera statistik om trafik och källor.

 

För att lära dig mer om cookies kan du gå till inställningar på din enhet eller webbläsare. Där kan du justera inställningarna för cookies. Du kan där bland annat välja att endast acceptera förstaparts cookies eller blockera alla cookies. Då vi använder oss utav cookies kan då visa av våra tjänster fungera sämre om du väljer att blockerar eller raderar cookies.

 

 

Kontaktinformation

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har andra frågor, vänligen kontakta oss via nedanstående uppgifter.

D'erva Handelsbolag

Henriksdalsringen 31, bv

131 32 Nacka
Stockholms län
E-post: info@dserva.se
Org.nr. 969793-4512

Telefon växel: 072 865 61 95

 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritets policyn finns alltid här på webbplatsen.