Miljö, klimat och vårt tänk.

Miljötänk:

Vi på D'serva försöker så gott som det bara går att tänka på miljön i besluten vi tar. Vi arbetar aktivt med att ställa miljökrav på oss själva samt på våra leverantörer för att minska påverkan på miljön.

Tre exempel på åtgärder vi gjort för att minska miljöpåverkan.

1: Våra frukter levereras i returkorgar.

2: Våra körningar planeras noggrant för att minska miljöpåverkan.

3: Vi använder oss utav miljövänligt emballage samt av papperspåsar som går att återanvända som kompost/avfallspåsar.

Våra grundpelare:


Nöjda kunder:
Att ha kund/kunder är kärnan till att få ett företag att överleva. Vi på D'serva
kommer alltid att sträva efter att få nöjda så nöjda kunder som möjligt. Vi kommer
vara väldigt flexibla och lyssnar gärna på våra kunders önskemål. Vårt sortiment
kommer att präglas utav vad våra kunder vill ha, vi kommer så gott som det bara går
lägga till varor efter kunders önskemål.

Medarbetar nöjdhet:
Alltför många människor känner sig idag oengagerade på sina arbetsplatser. Vilket
påverkar prestationen på jobbet. På D'serva är alla medarbetare lika viktiga. Från
tidigare erfarenheter är vid medvetna om att ju högre engagemang en medarbetare
har desto längre stannar personen på företaget och personalen blir mer kompetent.
När en medarbetare stimuleras på jobbet kommer det även ge positivt resultat utåt.


Lönsamhet:
Lönsamhet går ut på att intäkterna är större än kostnaderna, med att ord att
företaget går med vinst. Våra ovanstående grundpelare ska leda till att det blir
lönsamt att göra det vi gör. Ju mer lönsamt det blir ju mer kan vi bland annat utbilda
våra medarbetare samt expandera.