Allmänna villkor


Pris och betalning
Priserna för de beställda varorna är de som anges på dserva.se dagen då ordern läggs. Alla
priser är angivna inklusive moms om inte annat anges.

 

Betalning sker med bank- eller kontokort alternativt manuellt. Vid kortbetalning sparas inga
kortuppgifter av Dserva.se utan endast det referensnummer som varje order får.

 

Leverans
Leverans av dina varor sker till den adress som du har angivit vid registrering. Det är du som
kund som är ansvarig för att hålla dina uppgifter uppdaterade och därmed ge oss möjlighet att
leverera till rätt adress.


Om du inte är hemma/kontoret vid anvgiven tid kommer chaffören lämna varorna vid bestämd plats. När varorna har lämnats övergår ansvaret för varorna till dig.


När vi lämnat varorna vid platsen fotograferar vi dessa.


Ändring av din beställning
Du kan avboka eller ändra leveranstid för din beställning fram till klockan 11:59 dagen före
angiven leveransdag utan någon extra kostnad.


Varor
Dserva.se eftersträvar att leverera varor av hög kvalitet och med bra hållbarhet. I fall du
beställt en vara som inte finns i lager kommer vi att informera detta per telefon.

 

Force majeure
Skulle Dserva.se på grund av omständighet, som kan anses ligga bortom Dserva.se´s kontroll
(”Force majeure”), vara förhindrad att utföra våra åtaganden gentemot dig, utgör detta inte ett
avtalsbrott.
Även vid Force majeure-situationer kommer Dserva.se alltid att i möjligaste mån försöka
utföra våra åtaganden och i de fall där detta inte är möjligt i skälig omfattning kompensera dig.

 

Tvist
Vid en eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid Allmänna
Reklamationsnämndens rekommendationer.


Behandling av personuppgifter
Dserva.se behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter och dina köp för att
skapa en relevant köpupplevelse för dig. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i
vår integritetspolicy.

Upphovsrätt
Dessa villkor, liksom all data på denna webbplats, tillhör Dserva.se och är tillgängliga endast för
bruk i samband med köp och korrespondens med Dserva.se. Annat användande såsom
reproduktion, re-distribution, derivat av och publicering utanför denna webbplats, såväl för
kommersiella som privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från Dserva.se.

 

Dserva Handelsbolag
Henriksdalsringen 31
13132 Nacka
e-post: info@dserva.se
Organisationsnummer: 969793–4512